Wat te doen als de indexering over de alimentatie niet wordt betaald?

Ieder jaar wordt de partner- en kinderalimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. Voor 1 januari 2014 is deze vastgesteld op 0,9%. U hoeft uw ex-partner niet op voorhand over de indexering aan te schrijven deze geldt automatisch. Wat kunt u doen als uw ex-partner de indexering niet betaald?

U stuurt uw ex-partner natuurlijk eerst een email of briefje om te attenderen op de indexering.

Indien betaling of reactie uitblijft onderneem dan actie.

Ga eerst na of de indexering is uitgesloten.

Kijkt u hiervoor uw echtscheidingsconvenat na. Wellicht hebben u en uw ex-partner afwijkende afspraken over de indexering opgenomen en bijvoorbeeld de indexering uitgesloten. Voor de kinderalimentatie kijkt u hiervoor in het ouderschapsplan. Is er geen afwijkende afspraak opgenomen hierin of is de indexering niet uitgesloten dan geldt de wettelijke indexering. Ook indien er niets over indexering is opgenomen geldt de wettelijke indexering. Het kan natuurlijk ook nog mogelijk zijn dat u en uw ex-partner op een later moment de indexering in onderling overleg hebben uitgesloten of aangepast.

Indien de indexering had moeten plaatsvinden bereken dan de achterstand en maak daarvan een overzicht.

Betreft de achterstand alleen de indexering, bereken dan het nieuwe maandbedrag door het oude maandbedrag te vermenigvuldigen met 1,009(=index 2014: 0,9%). Wordt er al langer niet betaald, dan kunt u de hoogte van de maandelijkse bedragen berekenen op de website van de alimentatiewijzer.nl of op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)

Maak hiervan een duidelijk overzicht van de betaalde bedragen en de opgelopen achterstand.

Schrijf uw ex-partner aan

Stuur uw ex-partner een brief met daarin het maandelijkse bedrag dat betaald zou moeten worden en het bedrag van de opgelopen achterstand. Voorzie de brief van het duidelijke overzicht welke u gemaakt heeft, vermeld daarbij ook het bankrekeningnummer waarop de alimentatie gestort moet worden. Vermeld in de brief een duidelijke termijn waarbinnen betaald moet worden. Deze brief kunt u eerst het beste per email versturen om de verstandhouding niet onder druk te zetten. Mocht een reactie uitblijven dan doet u er verstandig aan de brief aangetekend te versturen. Aangetekend versturen kan ook verstandig zijn bij grotere bedragen van de achterstand.

Voorbeeldbrieven vind u hier. Deze kunt u gebruiken voor aankondiging van de indexering en voor de opgelopen achterstanden. Tevens vind u hier ook een voorbeeld voor een laatste rappel.

Incasso uit handen geven

Blijft uw ex-partner in gebreke dan staan voor u de volgende mogelijkheden open:

  1. Indien er geen beschikking is: advocaat.

Is de alimentatie alleen in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan vastgelegd maar niet in een beschikking van de rechter, dan dient u zich tot een advocaat te wenden. Er zal dan eerst een verzoekschrift moeten worden ingediend om de alimentatie te laten vastleggen in een beschikking. Het is ook voldoende indien uw echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan is bekrachtigd in een rechterlijke beschikking.

Heeft u wel een beschikking en zijn de achterstanden niet ouder dan 6 maanden?

U kunt het LBIO verzoeken om de inning over te nemen indien de achterstanden niet ouder zijn dan 6 maanden en de alimentatie in een beschikking is vastgelegd of bekrachtigd. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden. Indien uw ex-partner in gebreke blijft, dan brengt het LBIO bij uw ex-partner een vergoeding van 15% van de achterstand in rekening.

Voor het aanvraagformulier klikt u hier

Voor meer informatie klikt u hier

Voor veelgestelde vragen klikt u hier

Achterstanden ouder dan 6 maanden en wel een beschikking?

Zijn de achterstanden ouder dan 6 maanden en is de alimentatie wel vastgelegd in een beschikking of bekrachtigd. In dat geval kunt u een deurwaarder inschakelen. Hieraan zijn  voor u echter wel kosten verbonden.

TIPS:

Zowel voor het LBIO als voor de deurwaarder heeft u de originele beschikking van de rechtbank nodig.

De verjaringstermijn op inning van achterstallige alimentatie en indexering is 5 jaar. Indien de achterstanden ouder zijn dan 5 jaar kan deze achterstand niet meer worden geïnd. Indien u echter binnen deze 5 jaren uw ex-partner heeft gemaand te betalen en u kunt dat ook bewijzen dan is de verjaring daarmee gestuit. De termijn van verjaring is dan opnieuw begonnen op de datum van de aanmaning.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.