Waarom mediation bij scheiden?

Wie getrouwd is kan alleen scheiden als de relatie duurzaam ontwricht is. Scheiden kan op elk moment na het voltrekken van het huwelijk. Bij een echtscheiding waarbij ook minderjarige kinderen betrokken zijn eindigt de partnerrelatie terwijl de ouderrelatie blijft bestaan. Je blijft immers beiden de ouders van jullie kinderen.

Scheiden met Kinderen - Scheidingsmediator Drenthe Groningen FrieslandIndien de partnerrelatie niet goed eindigt heeft dat vrijwel altijd zijn weerslag in de ouderrelatie na de scheiding. Het is daarom van uitermate groot belang dat tijdens de mediation aandacht wordt besteed aan het zo goed mogelijk afhechten van die partnerrelatie, zodat de ouderrelatie in het belang van de kinderen goed verloopt na de scheiding.

Bij een echtscheiding waarbij ook minderjarige kind(eren) zijn, wordt er naast het opstellen van een echtscheidingsconvenant, ook een ouderschapsplan opgesteld waarin alle afspraken omtrent de kinderen worden vastgelegd.

Bij het ouderschapsplan is het belangrijk dit met voortschrijdend inzicht te doen. Immers, de afspraken die nu gelden omtrent de kinderen zijn altijd aan verandering onderhevig en hoeven niet meer te gelden over één of enkele jaren. Hiervoor levert Scheidingsmediator Drenthe een stukje nazorg en begeleiding indien dit wenselijk is.

“Ook al is je partnerrelatie voorbij, de ouderrelatie blijft altijd!”

Het echtscheidingsproces

De Scheidingsmelding
Als je wilt scheiden is het belangrijk om dit tijdig en op een goede en eerlijke manier aan je partner te vertellen. Dit wordt ook wel de scheidingsmelding genoemd. Hoe beter deze melding wordt uitgevoerd hoe groter vaak de aanvaarding van de scheiding voor beide partijen is. De kans is aanwezig dat je partner nog niets van je twijfel weet. De melding kan komen als een “donderklap bij heldere hemel”. Dit kan leiden tot boosheid, verdriet, woede of wanhoop. Het is belangrijk om deze melding zorgvuldig en zo spoedig mogelijk te doen.

Mediation bij scheiden met kinderen - Scheidingsmediator Drenthe Groningen FrieslandWellicht heeft je partner immers al iets gemerkt van veranderend gedrag. De informatie moet in ieder geval niet via via bij je partner terecht komen. Gun je partner de tijd om de melding te verwerken alvorens je verdere stappen onderneemt maar laat deze periode ook niet te lang duren.

Hierna ontstaat er ruimte voor beide ouders voor een gesprek met de kinderen waarin de scheiding kan worden besproken; het zogenaamde paraplugesprek. Het doen van de scheidingsmelding zal nooit gemakkelijk zijn maar je kunt je wel opgelucht voelen als je eenmaal de scheidingsmelding  tijdig en op een goede manier hebt gedaan. Een goede scheidingsmelding heeft ook vaak gunstige effecten voor de duur van het scheidingsproces.

Paraplugesprek
In een paraplugesprek melden ouders gezamenlijk de scheiding aan hun kinderen en bespreken de toekomstige relatie. Het is belangrijk voor de kinderen dat dit gesprek met beide ouders wordt gevoerd in een voor hun vertrouwde omgeving. Als mediator kan ik helpen dit gesprek voor te bereiden.

In dit gesprek wordt o.a. besproken dat de kinderen goed contact met beide ouders behouden. Ook wordt in dit gesprek aangegeven wat de kinderen kunnen verwachten. Kinderen krijgen de ruimte om in dit gesprek te reageren op de scheiding zowel rationeel als emotioneel en om vragen te stellen. Vertel niets in dit gesprek dat niet waar is.

Gesprekken met behulp van Scheidingmediator Drenthe
Mijn expertise is om in mijn rol als mediator het gesprek tussen jullie te begeleiden en mogelijk te maken bij jullie echtscheiding zolang als dat nodig is. Ik ben daarbij neutraal en onpartijdig. Het idee is dat we een open en eerlijk gesprek voeren over hetgeen jullie bezig houdt.

Bij dit gesprek is het prettig dat jullie je veilig kunnen voelen en daardoor hardop kunnen nadenken. Ik begeleid alleen het gesprek. De keuzes die jullie maken in de gesprekken over wat wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn en blijven jullie keuzes.

Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken vastgelegd tussen de beide ex-partners. Hierin staan alle “zakelijke” afspraken die te maken hebben met de scheiding. Hierbij kun je denken aan; alimentatie, woning, pensioenverevening, boedelverdeling en dergelijke.

Ouderschapsplan
In een ouderschapsplan leggen jullie als ex-partners van elkaar de afspraken vast over jullie minderjarige kind(eren). Een goed ouderschapsplan geeft vertrouwen. Dit is mogelijk als de ouders er tijd en aandacht aan hebben besteed om hun persoonlijke ouderschapsplan op te stellen met behulp van de mediator. Er is dan rekening gehouden met hun eigen inbreng en hun wensen. Een goed doordacht ouderschapsplan zorgt ervoor dat je niet telkens opnieuw met elkaar in gesprek hoeft te gaan.

cute little girl distressed over parents' quarrelIn een ouderschapsplan maken jullie afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgangsregeling, de manier waarop jullie elkaar informeren over de kind(eren), de kosten van de verzorging en opvoeding, de inschrijving van de kind(eren) in de basisregistratie personen, hoe je overleg pleegt als ex-partners over belangrijke zaken die jullie kind(eren) aangaan, etc. Ook hoe jullie de kinderen betrokken hebben bij het tot stand komen van het ouderschapsplan wordt hierin opgenomen.

Het is belangrijk bij het opstellen van een ouderschapsplan dit met voortschrijdend inzicht te doen. Denk daarbij aan zaken als, hoe om te gaan met schoolkeuze, welke sport beoefend gaat worden, behandeling bij ziekte, hoe om te gaan in noodsituaties, bedtijden, zakgeld, uitgaan, etc.

Het is belangrijk om periodiek met elkaar te spreken over het ouderschapsplan, dit kunnen jullie natuurlijk samen doen. Ook is het mogelijk om dit met begeleiding van Scheidingsmediator Drenthe te doen. Indien je een ouderschapsplan opstelt met een professional zullen de meeste problemen in de toekomst te voorkomen zijn, maar dit is natuurlijk geen garantie.

Ondertekenen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan en indienen bij de rechtbank
Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan wordt het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter gaat ervan uit dat het convenant en ouderschapsplan in goed overleg tot stand is gekomen. De gehele afhandeling bij de rechtbank duurt zo’n 6 tot 10 weken.

Jullie krijgen bericht als de rechtbank de echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven. De echtscheiding wordt nu ingeschreven bij de burgerlijke stand, tevens kun je dan aangeven of je weer met je meisjesnaam wilt worden ingeschreven.

Nazorg
En mocht het na je scheiding allemaal anders lopen dan verwacht? Weet dan dat Scheidingsmediator Drenthe goede nazorg biedt. Meer weten over de mogelijkheden?

Maak een afspraak voor en gratis en vrijblijvende kennismaking.

Persoonlijke kennismaking

Kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

  Ik wil graag gebeld worden

  JaNee

  Wanneer u gebeld wilt worden
  welk tijdstip en dag heeft de voorkeur?

  Gewenst tijdstip

  Gewenste dag

  (* = altijd invullen)