Kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten?

In sommige situaties kun je gebruik maken van een tegemoetkoming in de kosten van mediation op basis van een toevoeging. Dit is alleen mogelijk als zowel jouw inkomen als vermogen beneden een bepaalde grens ligt.

Wie vraagt de tegemoetkoming in de kosten voor mediation aan?

rvr logo

Scheidingsmediator Drenthe vraagt de tegemoetkoming in de kosten voor mediation in dat geval voor je aan. Als je hiervoor in aanmerking komt, betaal je alleen een vaste eigen bijdrage.

Vaker dan je denkt kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor mediation. Er wordt namelijk uitgegaan van het fiscale inkomen, deze ligt vaak aanmerkelijk lager dan het feitelijke inkomen. Je hebt meestal wel een aantal aftrekposten zoals; de hypotheekrente, studiekosten, betaalde alimentatie of indien je als ondernemer werkzaam bent ook de zelfstandigenaftrek.

Inkomensgrens tegemoetkoming in de kosten voor mediation

Voor de inkomensgrens van een tegemoetkoming in de kosten voor mediation maak je gebruik van 2 categorieën: 1. Alleenstaand en 2. Gehuwd, samenwonend of een één oudergezin met minderjarig(e) kind(eren). Bij echtscheidingszaken wordt het inkomen van je huidige partner buiten beschouwing gelaten. Indien er geen minderjarige kinderen zijn dan val je in categorie 1 als alleenstaand. Indien er wel minderjarige kinderen zijn dan val je onder 2 als één oudergezin, als je bij de Wet Basisregistratie personen op hetzelfde adres staat ingeschreven als jouw kind(eren). Dit geldt voor beide ouders. Als zowel jij als je partner nog op hetzelfde adres volgens de Wet Basisregistratie personen staan ingeschreven dan worden jullie als één oudergezin beschouwd en vallen jullie beiden in categorie 2.

Peiljaar

Het peiljaar waar rekening mee gehouden wordt ligt op 2 jaar voor het daadwerkelijke jaar waarin je aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming in de kosten voor mediation. Voor 2021 ligt het peiljaar dan ook op 2019. De eenmalige bijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en vermogen. Voor het inkomen gaat men uit van het belastbaar inkomen(verzamelinkomen). Deze kun je terugvinden op je aangifte inkomstenbelasting of je aanslag.

Peiljaar verleggen

Zoals gezegd wordt er in 2021 uitgegaan van je inkomen en vermogen in het peiljaar 2019. Mocht je inkomen en/of vermogen na 2019 of nu veel lager zijn dan kun je een verzoek doen om het peiljaar te verleggen.

Vermogen

Indien je vermogen in het peiljaar 2019 meer was dan het heffingsvrije vermogen (€ 30.360,00) dan heb je geen recht op een tegemoetkoming in de kosten voor mediation.

Inkomensnormen en eigen bijdrage voor een tegemoetkoming in de kosten voor mediation per 1 Januari 2021.

CATEGORIE 1

Alleenstaand
Verzamelinkomen 2019 < € 20.300 < € 28.600
Eigen bijdrage < 4uur € 56 € 56
Eigen bijdrage > 4 uur € 56 € 112

CATEGORIE 2

Gehuwd, samenwonen, één ouder gezin
Verzamelinkomen 2019 < € 28.200 < € 40.400
Eigen bijdrage < 4uur € 56 € 56
Eigen bijdrage > 4 uur € 56 € 112

Griffierecht

Je ontvangt van de rechtbank een korting indien er aan jou een tegemoetkoming in de kosten voor mediation is verleend. Deze korting wordt niet teruggedraaid indien deze alsnog wordt ingetrokken(zie hierna). Je betaalt aan griffierecht bij gesubsidieerde mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwonen € 42,50 per persoon in plaats van € 154,50 per persoon.

Intrekken van de tegemoetkoming mogelijk?

Indien na afloop van de echtscheiding blijkt dat het resultaat van de scheiding voor jou meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrije vermogen,  wordt de tegemoetkoming op de mediation door de Raad van de Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat is het nettobedrag welke jij ontvangt, je kunt daarbij denken aan de overwaarde bij verkoop woning of het bedrag welke jij ontvang ten gevolge van overbedeling. De alimentatie wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Ook indien je het bedrag nog niet daadwerkelijk hebt ontvangen maar er wel recht op hebt wordt hier rekening mee gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de woning te koop staat maar nog niet is verkocht. Je hebt dan een vordering op een bepaald bedrag en die vordering wordt reeds meegenomen als resultaat van de zaak.

Bij de beoordeling van het resultaat wordt uitgegaan van het heffingsvrije vermogen van het jaar waarin de echtscheiding wordt bekrachtigd. Daarvan is de helft (50%) vrijgesteld. In 2021 is het heffingsvrije vermogen € 31.340,00 per volwassene. De helft hiervan is € 15.670,00.

Gevolg mogelijke intrekking

Indien de tegemoetkoming op de mediation wordt ingetrokken betekent dit dat jij zelf de kosten voor de mediator moet dragen, met terugwerkende kracht. Is er al een gehele of gedeeltelijke vergoeding uitgekeerd aan de mediator door de Raad van de Rechtsbijstand dan zal de Raad voor de Rechtsbijstand die vergoeding bij je in rekening gaan brengen. Het risico van een mogelijke intrekking wordt altijd vooraf met je besproken, hier zal ook het normaal geldende uurtarief aan je kenbaar worden gemaakt in het geval dat er een mogelijke intrekking zal plaatsvinden.

Note:

Je kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen.
De regelgeving voor een tegemoetkoming in de kosten voor mediation is te vinden op www.rechtsbijstand.nl

Persoonlijke kennismaking

Kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

  Ik wil graag gebeld worden

  JaNee

  Wanneer u gebeld wilt worden
  welk tijdstip en dag heeft de voorkeur?

  Gewenst tijdstip

  Gewenste dag

  (* = altijd invullen)