Scheiden zonder kinderen?

Wie getrouwd is kan alleen scheiden als de relatie duurzaam ontwricht is. Scheiden kan op elk moment na het voltrekken van het huwelijk. Bij een echtscheiding waarbij geen  kinderen zijn eindigt alleen de partnerrelatie. Indien de partnerrelatie niet goed eindigt kan dat zijn weerslag hebben in de omgang met elkaar na de echtscheiding.

Het is dus van uitermate groot belang dat tijdens de mediation aandacht wordt besteed aan het zo goed mogelijk afhechten van die partnerrelatie. Bij een echtscheiding zonder kind(eren) wordt er een echtscheidingsconvenant opgesteld waarin alle ‘zakelijke’ afspraken worden vastgelegd.

“Scheidingsmediator Drenthe is onpartijdig en neutraal”

Het echtscheidingsproces

De Scheidingsmelding
Als je wilt scheiden is het belangrijk om dit tijdig en op een goede en eerlijke manier aan je partner te vertellen. Dit wordt ook wel de scheidingsmelding genoemd. Hoe beter deze melding wordt uitgevoerd hoe groter vaak de aanvaarding van de scheiding is voor beide partijen.

De kans is aanwezig dat je partner nog niets van je twijfel weet. De melding kan komen als een “donderklap bij heldere hemel”. Dit kan leiden tot boosheid, verdriet, woede of wanhoop. Het is belangrijk om deze melding zorgvuldig en zo spoedig mogelijk te doen.

Mediation bij scheiden zonder kinderen - Scheidingsmediator DrentheWellicht heeft je partner immers al iets gemerkt van veranderend gedrag. De informatie moet in ieder geval niet via via bij je partner terecht komen. Gun je partner de tijd om de melding te verwerken alvorens je verdere stappen onderneemt maar laat deze periode ook niet te lang duren.

Het doen van de melding zal nooit gemakkelijk zijn maar je kunt je wel opgelucht voelen als je eenmaal de scheidingsmelding tijdig en op een goede manier hebt gedaan. Een goede scheidingsmelding heeft ook vaak gunstige effecten voor de duur van het scheidingsproces.

Gesprekken met behulp van Scheidingmediator Drenthe
Mijn expertise is om in mijn rol als mediator het gesprek tussen jullie te begeleiden en mogelijk te maken bij jullie echtscheiding zolang als dat nodig is. Ik ben daarbij neutraal en onpartijdig. Het idee is dat we een open en eerlijk gesprek voeren over hetgeen jullie bezig houdt.

Bij dit gesprek is het prettig dat jullie je veilig kunnen voelen en daardoor hardop kunnen nadenken. Ik begeleid het gesprek, de keuzes die jullie maken in de gesprekken en die opgenomen worden in het echtscheidingsconvenant, zijn en blijven jullie keuzes.

Opstellen echtscheidingsconvenant
In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken vastgelegd tussen de beide ex-partners. Hierin staan de “zakelijke” afspraken die te maken hebben met de scheiding. Hierbij kun je denken aan; alimentatie, hoe om te gaan met de woning, pensioenverevening, boedelverdeling en dergelijke.

Ondertekenen echtscheidingsconvenant en indienen bij de rechtbank
Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant wordt het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter gaat ervan uit dat het convenant in goed overleg tot stand is gekomen.

Mediation bij scheiden zonder kinderen - Scheidingsmediator DrentheDe gehele afhandeling bij de rechtbank duurt zo’n 6 tot 10 weken. Jullie krijgen bericht als de rechtbank de echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven. De echtscheiding wordt nu ingeschreven bij de burgerlijke stand, tevens kun je dan aangeven of je weer met je meisjesnaam wilt worden ingeschreven.

Nazorg
En mocht het na je scheiding allemaal anders lopen dan verwacht? Weet dan dat Scheidingsmediator Drenthe goede nazorg biedt. Meer weten over de mogelijkheden?

Maak een afspraak voor en gratis en vrijblijvende kennismaking.

Persoonlijke kennismaking

Kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

  Ik wil graag gebeld worden

  JaNee

  Wanneer u gebeld wilt worden
  welk tijdstip en dag heeft de voorkeur?

  Gewenst tijdstip

  Gewenste dag

  (* = altijd invullen)