Scheiding, invloed van familie vrienden?

De invloed van familie en vrienden bij scheiding?

Het komt voor dat familie en/of vrienden objectieve raadgevers zijn bij een scheiding. Veelal zijn de adviezen van familie en/of vrienden echter wat gekleurd. immers, men kiest vaak partij voor hun “eigen kant” en geven adviezen mede ingegeven vanuit hun eigen leven en ervaringen. In mijn praktijk kom ik dit ook geregeld tegen, met als gevolg dat deze vaak goedbedoelde adviezen het “conflict” tussen de scheidende partijen verhevigen en de communicatie tussen hen eerder verslechterd dan verbeterd. De achterban heeft vaak ongemerkt een grote invloed op het proces van de scheiding tussen partijen. Het is natuurlijk ook lastig om in een situatie, waarmee je meestal nog geen ervaring hebt en geleid wordt door emotie, als scheidende partij je niet te laten beïnvloeden door hetgeen je ingefluisterd wordt.

Ga uit van je eigen kracht

Als het goed is zijn goede vrienden en familie begaan met hoe het met jou zelf gaat. Van daaruit zullen ze je graag ondersteunen en helpen met tips en adviezen welke goedbedoeld zijn. Vanuit de familie- of vriendenband welke jullie hebben grijpen jouw omstandigheden ook juist hun aan. Zij willen dat het jou, en je eventuele kinderen goed gaat, zowel voor nu als in de toekomst na de scheiding. Mede hierdoor zijn de tips en adviezen die je krijgt juist vaak gekleurd, de onpartijdigheid is soms ver te zoeken, de tegenpartij wordt vaak als een soort van “vijand” gezien welke alleen maar uit zou zijn op persoonlijk gewin. Je zult begrijpen dat juist deze gekleurde tips en adviezen je eigen objectiviteit ook beïnvloeden, vaak met gevolg dat het conflict tussen de scheidende partijen zal verhevigen. Je graaft je in in standpunten in plaats van gemeenschappelijke belangen. De “goedbedoelde” hulp van vrienden en familie blijkt in de praktijk juist niet verhelderend te zijn en beïnvloed het proces vaak negatief. Alleen echte objectieve tips en adviezen zijn helpend. Ga bij je proces van echtscheiding dan ook uit van je eigen kracht en gevoel. Begrijp dat vrienden en familie je willen helpen, maar beoordeel de tips en adviezen die je krijgt naar waarde en toepasbaarheid in jouw eigen situatie. Alleen jijzelf kan vaak de verschillende kanten van je scheiding overzien.

Vergelijkbaar of juist niet?

De “hulp” van vrienden en familie komt vaak vanuit hun eigen ervaring of van horen zeggen. Maar is hun eigen ervaring wel vergelijkbaar met die van jou? Vaak hebben ze zelf niet een vergelijkbare situatie meegemaakt. De “verhalen” die aan je worden verteld zijn vaak onderbewust aangepast op jouw situatie, fictieve situaties worden als echt gebeurd weergegeven. Besef dat je eigen situatie uniek is, vergelijkbare situaties zijn vergelijkbaar maar vaak niet 1 op 1 passend. Gebruik ze als informatie om je eigen situatie wellicht beter te kunnen beoordelen.

Standpunten verharden, belangen vertroebelen, oplossing verder weg..

Al deze goedbedoelde adviezen en tips kunnen een negatieve uitwerking hebben op je scheiding. Het gesprek tussen jou en je aanstaande ex partner wordt vaak lastiger. In plaats van helpend hebben ze ook regelmatig een averechts effect op je scheiding, ze versterken vaak de schuldvraag en versterken het onderlinge onbegrip. De emoties nemen de overhand en hierdoor worden de wederzijdse belangen vaak ondergeschikt. Met andere woorden het conflict verergert en een zo goed mogelijke afwikkeling van je scheiding komt in gevaar. Zonder het te weten hebben familie en vrienden regelmatig een negatieve uitwerking op de gesprekken over de scheiding

Wees voorzichtig

Neem niet alles aan voor waar wat mensen in je omgeving je vertellen, ook al hebben ze het natuurlijk goed met je voor. Ga uit van je eigen kracht, begrijp dat je omgeving je wilt helpen maar wees selectief in de toepasbaarheid van die hulp in je eigen situatie.

Welke invloed heb jezelf?

Vertrouw vooral zelf op je eigen intuïtie. Bespreek niet alle issues tot in detail met je familie en vrienden, vraag ze niet voortdurend om raad. Natuurlijk mag je verwachten dat ze je steunen maar ze zijn niet je mediator, advocaat, notaris of anderszins.