Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan ben je verplicht op te stellen als je minderjarige kinderen hebt en gaat scheiden. In 2009 is dit ingevoerd door de overheid. Om ouders meer bewust te maken over hun rol als ouder en hun verantwoordelijkheid voor de kinderen, na de scheiding. In een ouderschapsplan staan je afspraken die je samen maakt omtrent de kinderen. Ook staan in het ouderschapsplan bijvoorbeeld afspraken over de omgangsregeling, opvoeding en verzorging.  Maar ook afspraken over de kinderalimentatie.

Ouderschapsplan, wat moet er minimaal is staan

 • Afspraken over de zorg- en opvoedtaken.
 • Informatieoverdracht tussen de ouders over de kinderen.
 • Hoe gaat het onderlinge contact tussen ouders.
 • Hoe nemen jullie als ouders belangrijke beslissingen in de opvoeding van de kinderen.
 • Welke afspraken maken jullie als ouders over de kosten van opvoeding en verzorging(kinderalimentatie).
 • Op welke wijze hebben jullie de kinderen betrokken bij het tot stand komen van het ouderschapsplan.

Standaard

Je kunt je dan de vraag stellen of er überhaupt een standaard ouderschapsplan zou bestaan. Iedere situatie is immers anders. Helaas, een standaard ouderschapsplan bestaat wel.

Een ouderschapsplan is in mijn ogen altijd maatwerk. Je kijkt samen met de ouders naar de situatie ten tijde van het huwelijk. Van daaruit naar de toekomstige situatie. Op die manier kun je als ouders bedenken hoe je met de toekomstige situatie om wilt gaan. Als ouders kun je dan toekomstgerichte afspraken maken. Deze passen beter bij de kinderen, en jullie.

Bij een goed en toekomstgericht ouderschapsplan betrekken ouders hun kinderen. Op een bij de leeftijd van het kind passende wijze. Ouders zullen natuurlijk altijd luisteren naar de wensen van hun kinderen. Ze kunnen dan bij het opstellen van het ouderschapsplan hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Dit draagt uiteindelijk bij aan een geslaagd en werkbaar ouderschapsplan.

Als je kind 12 jaar of ouder is ontvangt het een oproep van de rechtbank. Ze kunnen dan aangeven of ze gehoord willen worden door de rechter. In dit “ kinderverhoor” kunnen kinderen hun mening aangeven. Ze mogen niet zelf beslissen. Ook kunnen kinderen van dit recht afzien. Door bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring. In die verklaring geven ze dan aan het eens te zijn met de afspraken die hun ouders onderling hebben gemaakt.

Onderwerpen waarover je afspraken kunt maken in het Ouderschapsplan

 • Het hoofdverblijf;
 • De omgangsregeling;
 • De verjaardagen van de kinderen / ouders;
 • Verdeling van vakanties / feestdagen;
 • Bijwonen van ouderavonden / informatie avonden;
 • Introductie van een nieuwe partner aan de kinderen.
 • Welke normen en waarden willen we de kinderen meegeven.
 • Eventuele verhuizing van (één van) de ouders.
 • Informatie uitwisseling.
 • Verdeling van speelgoed, kleding e.d.
 • Hoe om te gaan met belangrijke beslissingen omtrent de kinderen.
 • Keuze te maken voor het vervolgonderwijs.
 • Bijwonen van bijzondere vieringen, zoals diploma uitreikingen e.d.
 • Verdeling van kosten van opvoeding en verzorging en later studie
 • etc

Ouderschapsplan, tips voor betere naleving

 • Formuleer de afspraken kort en bondig.
 • Kijk eerst eens naar de punten waarover jullie het eens zijn. Bespreek daarna de lastigere onderwerpen.
 • Het geeft rust als er heldere afspraken in het ouderschapsplan staan omtrent omgangsregeling en kinderalimentatie.
 • Een goed en toekomstgericht geschreven ouderschapsplan geeft duidelijkheid en stabiliteit aan de kinderen.

Ouderschapsplan wijzigen

Het is mogelijk om latere wijzigingen te maken. Deze kun je onderling maken. Het is dan altijd wel verstandig dit schriftelijk vast te leggen, bij voorkeur in tweevoud, voorzien van dagtekening en beide handtekening. De afspraken zijn vanaf dat moment geldig, een gang naar de rechter is niet noodzakelijk. Indien je wijzigingen wilt aanbrengen in de omgangsregeling of bijvoorbeeld de kinderalimentatie kun je ervoor kiezen dit weer door de rechtbank te laten bekrachtigen. Op deze manier worden de nieuwe afspraken dan weer “afdwingbaar” indien de ander er zich niet aan houdt.

Hulp nodig

Wil je ook een goed en gedegen toekomstgericht ouderschapsplan opstellen? En wil je daarmee voorkomen dat er weer gemakkelijk onenigheid zal ontstaan tussen jou en je ex-partner?

Neem dan nu contact op, ik help jullie graag.

Alimentatie en Corona

De impact van het coronavirus is enorm en raakt iedereen. Het zijn onzekere tijden. Met name veel ondernemers worden hard getroffen op dit moment. De (financiële) gevolgen zijn voor velen groot. Veel mensen hebben moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dit kan natuurlijk ook zijn weerslag hebben op het betalen van bijvoorbeeld de (kinder-) alimentatie. Zijn de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus een reden om het bedrag aan alimentatie aan te passen?  Of zelfs de betaling van de alimentatie te stoppen? In dit artikel gaan we uit van de situatie dat jullie omtrent de hoogte van de (kinder-) alimentatie in onderling overleg afspraken hebben gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Deze afspraken zijn vervolgens door de Rechtbank bekrachtigd in de vorm van een beschikking.

Wijzigen of stoppen van de (kinder-) alimentatie?

Indien je door financiële omstandigheden het bedrag aan alimentatie niet kan betalen. Of het bedrag wilt wijzigen of zelfs wilt stoppen met de betaling van alimentatie. Lees meer