Alimentatie en Corona

De impact van het coronavirus is enorm en raakt iedereen. Het zijn onzekere tijden. Met name veel ondernemers worden hard getroffen op dit moment. De (financiële) gevolgen zijn voor velen groot. Veel mensen hebben moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dit kan natuurlijk ook zijn weerslag hebben op het betalen van bijvoorbeeld de (kinder-) alimentatie. Zijn de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus een reden om het bedrag aan alimentatie aan te passen?  Of zelfs de betaling van de alimentatie te stoppen? In dit artikel gaan we uit van de situatie dat jullie omtrent de hoogte van de (kinder-) alimentatie in onderling overleg afspraken hebben gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Deze afspraken zijn vervolgens door de Rechtbank bekrachtigd in de vorm van een beschikking.

Wijzigen of stoppen van de (kinder-) alimentatie?

Indien je door financiële omstandigheden het bedrag aan alimentatie niet kan betalen. Of het bedrag wilt wijzigen of zelfs wilt stoppen met de betaling van alimentatie.Dan zal je in overleg moeten met je ex-partner, over de eventuele aanpassing van het bedrag. Het is van belang dat je je ex-partner op de hoogte brengt van je veranderende financiële situatie. Je kunt dus niet zomaar stoppen met de betaling van de   (kinder-) alimentatie. Of het bedrag eenzijdig aanpassen. Ook ten tijde van de corona crisis kun je dus niet zomaar eenzijdig de alimentatie gaan aanpassen. De afspraken omtrent de (kinder-) alimentatie liggen immers vast in de beschikking van de Rechtbank. Deze zijn daarmee afdwingbaar geworden.

Overleg mislukt?

Wellicht kan een mediator jullie helpen. Onder begeleiding van een mediator kunnen jullie het gesprek aangaan. Zo kun je bekijken of jullie alsnog tot een oplossing kunnen komen. Mocht ook dat onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leiden. Dan is het altijd nog mogelijk om een advocaat in te schakelen. Deze kan namens jou een procedure starten bij de Rechtbank. Het is altijd verstandig de haalbaarheid van dat verzoek vooraf zorgvuldig af te wegen. Op basis van gewijzigde omstandigheden is het bijvoorbeeld mogelijk een verzoek te doen tot het wijzigen van de alimentatie. Daarbij geldt dat het de verwachting is dat deze gewijzigde omstandigheden niet voor een kortdurende periode wijzigen. Indien de gewijzigde omstandigheden van korte duur zijn, is het maar de vraag of het aanspannen van een procedure zin heeft. Immers je inkomen zal binnen een redelijke termijn normaal gesproken weer herstellen.

Eenzijdig alimentatieverplichting stoppen?

Mocht het overleg nergens toe leiden. En je besluit te stoppen met de betaling. Dan heeft dit wel de nodige risico’s. Het is namelijk mogelijk dat je ex-partner de betaling zal afdwingen. Indien je ex-partner het niet eens is met de wijziging of het stoppen van de alimentatie. Je ex-partner kan dan bijvoorbeeld het LBIO inschakelen. Het LBIO kan de alimentatie innen indien de alimentatieplichtige weigert te betalen. Dit geldt voor zowel de kinder- als partneralimentatie. Je ex-partner heeft ook de mogelijkheid om een deurwaarder in te schakelen. Deze kan een betalingsbevel uitvaardigen. En een beperkte termijn opleggen waarbinnen je de betaling aan alimentatie moet uitvoeren. Mocht betaling alsnog uitblijven, dan is het mogelijk dat je ex-partner beslag laat leggen op je inkomen, bankrekening of andere vermogensbestanddelen.

 Tenslotte

Natuurlijk hopen we dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. De impact van het coronavirus is nu enorm maar hopelijk ook van beperkte duur.  Hebben jullie twijfels omtrent het afgesproken bedrag aan alimentatie op basis van jullie (financiële) situatie? In dat geval kunnen wij samen met jullie onpartijdig naar jullie situatie kijken. Eventueel kunnen jullie aan de hand daarvan aanvullende afspraken vastleggen. Het is onze uitdaging om jullie te begeleiden op een manier die past bij jullie en de omstandigheden.