Indexering alimentatie 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet je meer alimentatie gaan betalen. Ontvang je juist alimentatie dan zal je meer moeten ontvangen. Het indexering percentage is onlangs bekend gemaakt, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  De alimentatie is per 1 Januari 2021 geïndexeerd met 3%. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Jaarlijks worden op grond van de wet alle alimentaties opgenomen in een beschikking gewijzigd. Ook indien er niets over de indexering is afgesproken, of niets is opgenomen in de beschikking moet de indexering plaatsvinden. Het is wel mogelijk om de indexering volledig of voor een bepaalde tijd uit te sluiten. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het convenant en/of ouderschapsplan.

De gedachte achter de jaarlijkse indexering is om ervoor te zorgen dat de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil blijft.

Indexeringspercentages afgelopen jaren:

2021: 3.0%

2020: 2,5%

2019: 2,0%

2018: 1,5%

2017:  2,1%

2016:  1,3%

2015:  0,8%

2014:  0,9%

2013:  1,7%

2012:  1,3%

2011:  0,9%

2010:  2,3%

Wat kun je doen als de indexering niet is betaald?

Je attendeert je ex-partner eerst op de indexering. Indien betaling of reactie uitblijft onderneem dan actie. Je kunt dan het LBIO inschakelen, wanneer je ex-partner weigert te betalen. Dit kan alleen indien de achterstanden niet ouder zijn dan 6 maanden, en als de alimentatie afspraken in een beschikking is vastgelegd of bekrachtigd. Hieraan zijn geen kosten voor je aan verbonden.

In de situatie dat de achterstallige alimentatie ouder is dan 6 maanden kun je een deurwaarder inschakelen. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.

Voorbeeldbrieven vind je hier 

Klik hier voor het aanvraagformulier

Meer informatie klikt hier

Voor veelgestelde vragen klikt je hier

Indexering en verjaring?

De verjaringstermijn op inning van de achterstallige alimentatie is 5 jaar. Als de achterstanden ouder zijn kun je deze niet meer innen. Indien je kunt bewijzen dat je binnen deze 5 jaren je ex-partner hebt gemaand te betalen is de verjaring daarmee gestuit. De termijn van verjaring is dan opnieuw begonnen op de datum van de aanmaning.

Lees meer over kinderalimentatie en echtscheiding.

TIPS:

Zowel voor het LBIO als voor de deurwaarder heb je de originele beschikking van de rechtbank nodig.

Natuurlijk kun je ook met behulp van een mediator komen tot een oplossing met je ex-partner. Vaak zijn er er “andere” redenen waarom de alimentatie of indexering van de alimentatie niet wordt betaald. Deze redenen kunnen vaak in een mediationgesprek besproken en verhelderd worden. Hierdoor wordt vaak de reden van het niet betalen weggenomen.