Echtscheiding en de koopwoning: de opties

Echtscheiding en koopwoning. Veel mensen die gaan scheiden zitten met hun koopwoning in de maag. Vaak spelen er vragen zoals; wil ik er blijven wonen of niet? En als je dat al wilt, kan dat dan ook? Of moet de woning in de verkoop? Zijn er nog andere mogelijkheden? Met andere woorden de woning levert vaak stress op bij een scheiding.

Echtscheiding en koopwoning;  3  scenario’s op een rij, waarbij gemeenschap van goedeen het uitgangspunt is.

Één van jullie beiden wil blijven wonen in de koopwoning.

In dat geval zal de ander ontslagen moeten worden uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid. Degene die in de woning blijft wonen zal dan veelal een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Ook moet diegene weer alleen juridisch eigenaar worden van de koopwoning. Een gang naar de notaris is noodzakelijk. Indien er sprake is van een overwaarde is deze keuze vaak makkelijker voor alle betrokkenen, dan bij een onderwaarde. Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen

Nu nog algehele gemeenschap van goederen, per 1 januari 2018 beperkte gemeenschap van goederen.

Is het blind vertrouwen in elkaar of gemakzucht?

In Nederland trouwen nog veruit de meeste mensen in algehele gemeenschap van goederen. Nederland is ook één van de weinige landen nog waar de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is. Tenzij je voorafgaand aan je huwelijk naar de notaris gaat en huwelijkse voorwaarden opstelt.

Deze situatie gaat echter per 1 januari 2018 veranderen.

Afgelopen Maart is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer aangenomen. Indien je vanaf 1 Januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat val je onder de beperkte gemeenschap van goederen. Voor deze datum blijft het huidige stelsel zo lang gehandhaafd.

De huidige situatie

Indien je geen huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk opstelt trouw je standaard in algehele gemeenschap van goederen. Ale bezittingen en schulden welke jullie voor het huwelijk hadden alsmede de ten tijde van het huwelijk opgebouwde schulden en bezittingen vallen in de algehele gemeenschap van goederen. Daarmee zijn deze dus gezamenlijk eigendom. Bij een scheiding is het uitgangspunt deze deze gezamenlijke schulden en bezittingen bij helfte te verdelen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld erfenissen en schenkingen voorzien van een uitsluitingsclausule.

Beperkte gemeenschap van goederen, de nieuwe situatie

Indien je een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat na 1 januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het voornaamste verschil met de oude situatie zit in het voorhuwelijkse vermogen of de schulden. Lees meer

Fiscaal partnerschap, hoe bepaal je dat?

Over het fiscaal partnerschap bestaan in de praktijk veel misverstanden. Velen denken dat ze kunnen kiezen voor het fiscaal partnerschap of juist niet. En hoe zit het dan met het fiscaal partnerschap en een echtscheidingssituatie?

Fiscaal partnerschap, wat zegt de belastingdienst hier eigenlijk over?

Fiscaal partnerschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap dan is het antwoord eenvoudig, je bent fiscaal partners van elkaar. Zelfs als je in scheiding ligt blijft het fiscaal partnerschap onverminderd van kracht. Het fiscaal partnerschap wordt pas beëindigd indien er een verzoek tot echtscheiding of een verzoek tot scheiding van tafel en bed bij de rechtbank is ingediend en er een gescheiden inschrijving is in de basisregistratie persoonsgegevens.

Door deze toch wel strikte regels lopen mensen in een scheidingssituatie wel eens tegen “problemen” aan en worden deze regels wel eens als oneerlijk bestempeld. Stel nu dat je alleen woont en het verzoek tot echtscheiding is reeds ingediend. In dat geval krijg je bijvoorbeeld nog geen toeslagen indien de inschrijving van je ex-partner nog niet is gedaan op een ander adres volgens de basisregistratie persoonsgegevens. Het is dus belangrijk om goed te plannen en te timen tijdens je scheiding, er spelen soms behoorlijke financiële belangen. Lees meer

Scheiding, invloed van familie vrienden?

De invloed van familie en vrienden bij scheiding?

Het komt voor dat familie en/of vrienden objectieve raadgevers zijn bij een scheiding. Veelal zijn de adviezen van familie en/of vrienden echter wat gekleurd. immers, men kiest vaak partij voor hun “eigen kant” en geven adviezen mede ingegeven vanuit hun eigen leven en ervaringen. In mijn praktijk kom ik dit ook geregeld tegen, met als gevolg dat deze vaak goedbedoelde adviezen het “conflict” tussen de scheidende partijen verhevigen en de communicatie tussen hen eerder verslechterd dan verbeterd. De achterban heeft vaak ongemerkt een grote invloed op het proces van de scheiding tussen partijen. Het is natuurlijk ook lastig om in een situatie, waarmee je meestal nog geen ervaring hebt en geleid wordt door emotie, als scheidende partij je niet te laten beïnvloeden door hetgeen je ingefluisterd wordt.

Ga uit van je eigen kracht Lees meer

Verdelen van de inboedel

Verdelen van de inboedel

Als je gaat scheiden zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden over het verdelen van de inboedel. Daarbij is van groot belang of je getrouwd bent in gemeenschap van goeden of op huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen:

Indien je getrouwd bent in gemeenschap van goederen betekent dat dat alles wat jullie bezitten gemeenschappelijk eigendom is, zowel de bezittingen als de schulden. Bij het verdelen van de inboedel zal in dit geval dus alles 50/50 verdeelt moeten worden. Dit betreft ook de goederen welke al in je bezit waren alvorens je ging trouwen. Lees meer

Ongehuwd uit elkaar?

Ongehuwd  uit elkaar?

Veel mensen wonen tegenwoordig ongehuwd samen. Vaak wordt er samengewoond zonder iets geregeld te hebben zoals bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Bij een relatiebreuk komen echter vaak dezelfde vragen naar voren als die mensen hebben die getrouwd zijn en gaan scheiden. Het gevolg kan zijn dat er gemakkelijk onenigheid ontstaat over bijvoorbeeld de kinderen, de verdeling van de boedel of over bijvoorbeeld het verdelen van vermogen of schulden. Maar ook met een samenlevingscontract kunnen  er gemakkelijk problemen ontstaan.

Als je al besluit om na een tijd van ongehuwd samenwonen uit elkaar te gaan, is dat vaak een emotionele en een onzekere periode. Vaak lopen de emoties al gauw op. Wel moet er van alles worden geregeld. Ook bij het ongehuwd samenwonen en uit elkaar gaan kan Scheidingsmediator Drenthe ondersteuning en hulp bieden voor jullie.

Hebben jullie een samenlevingscontract opgesteld en gaan jullie uit elkaar. Lees eerst eens jullie samenlevingscontract goed door. Wellicht staan er afspraken in die gelden voor na jullie scheiding.

Zonder een samenlevingscontract zijn jullie elkaar wettelijk gezien vrijwel niets verplicht. Indien jullie samen kinderen hebben is de enige verplichting dat de niet verzorgende ouder kinderalimentatie betaald aan de verzorgende ouder.

In deze blog vind je veel informatie en antwoord op vragen die er leven bij ongehuwd samenwonen uit elkaar gaan. Lees meer

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

Welke vormen van huwelijkse voorwaarden zijn er?

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden, immers ieder getrouwd stel heeft zijn eigen wensen bij het opstellen ervan. Deze huwelijkse voorwaarden zijn afgestemd op de situatie die op dat moment speelt. Er zijn een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden welke geregeld voorkomen. Deze zullen we kort belichten.

Beperkte gemeenschap

Bij het afspreken van een beperkte gemeenschap is er voor de echtgenoten sprake van een privé deel en een gemeenschappelijk deel. Hierbij kun je keuzes maken dat bijvoorbeeld de woning of anderzins wel in het gemeenschappelijk deel van de beperkte gemeenschap valt.

Koude uitsluiting

Ieder behoudt zijn eigen bezittingen en schulden. Het vermogen en de inkomens worden niet gedeeld. Er is in het geheel geen gemeenschap van goederen. De enige uitzondering die hierop gemaakt kan worden is de verdeling van het pensioen. Lees meer

Gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden

In Nederland trouw je automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij je vantevoren dit anders regelt. Dit betekent dus dat alle bezittingen en schulden van jullie beiden zijn. Bij een eventuele echtscheiding zal alles eerlijk verdeeld moeten worden. ieder heeft recht op de helft van de bezittingen maar ook van de schulden.

Kun je de gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk omzetten naar huwelijkse voorwaarden?

Tijdens het huwelijk kun je de gemeenschap van goederen alsnog laten omzetten naar huwelijkse voorwaarden. In een aantal situaties kan het verstandig zijn om de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld bij het starten van een eigen bedrijf. Ook als je al op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd kun je de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk laten aanpassen.

Lees meer