Scheiding, invloed van familie vrienden?

De invloed van familie en vrienden bij scheiding?

Het komt voor dat familie en/of vrienden objectieve raadgevers zijn bij een scheiding. Veelal zijn de adviezen van familie en/of vrienden echter wat gekleurd. immers, men kiest vaak partij voor hun “eigen kant” en geven adviezen mede ingegeven vanuit hun eigen leven en ervaringen. In mijn praktijk kom ik dit ook geregeld tegen, met als gevolg dat deze vaak goedbedoelde adviezen het “conflict” tussen de scheidende partijen verhevigen en de communicatie tussen hen eerder verslechterd dan verbeterd. De achterban heeft vaak ongemerkt een grote invloed op het proces van de scheiding tussen partijen. Het is natuurlijk ook lastig om in een situatie, waarmee je meestal nog geen ervaring hebt en geleid wordt door emotie, als scheidende partij je niet te laten beïnvloeden door hetgeen je ingefluisterd wordt.

Ga uit van je eigen kracht Lees meer

Pensioen en echtscheiding

Indien u gaat scheiden moet u met uw ex-partner een regeling treffen voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Er zijn daarvoor diverse mogelijkheden.

Wet verevening pensioenrechten

Valt het opgebouwde ouderdomspensioen onder de Wet Verevening Pensioenrechten dan hebben beide ex-partners recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd was op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Lees meer