Beperkte gemeenschap van goederen

Nu nog algehele gemeenschap van goederen, per 1 januari 2018 beperkte gemeenschap van goederen.

Is het blind vertrouwen in elkaar of gemakzucht?

In Nederland trouwen nog veruit de meeste mensen in algehele gemeenschap van goederen. Nederland is ook één van de weinige landen nog waar de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is. Tenzij je voorafgaand aan je huwelijk naar de notaris gaat en huwelijkse voorwaarden opstelt.

Deze situatie gaat echter per 1 januari 2018 veranderen.

Afgelopen Maart is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer aangenomen. Indien je vanaf 1 Januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat val je onder de beperkte gemeenschap van goederen. Voor deze datum blijft het huidige stelsel zo lang gehandhaafd.

De huidige situatie

Indien je geen huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk opstelt trouw je standaard in algehele gemeenschap van goederen. Ale bezittingen en schulden welke jullie voor het huwelijk hadden alsmede de ten tijde van het huwelijk opgebouwde schulden en bezittingen vallen in de algehele gemeenschap van goederen. Daarmee zijn deze dus gezamenlijk eigendom. Bij een scheiding is het uitgangspunt deze deze gezamenlijke schulden en bezittingen bij helfte te verdelen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld erfenissen en schenkingen voorzien van een uitsluitingsclausule.

Beperkte gemeenschap van goederen, de nieuwe situatie

Indien je een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat na 1 januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het voornaamste verschil met de oude situatie zit in het voorhuwelijkse vermogen of de schulden. De schulden of bezittingen die jullie voor het huwelijk hadden blijven privé. Alleen de schulden en/of bezittingen die je tijdens het huwelijk opbouwt worden gezamenlijk. Deze dienen bij een eventuele echtscheiding te worden verdeeld. Eventuele schenkingen en/of erfenissen welke je tijdens het huwelijk ontvangt blijven ook privé.

Indien jullie voor het huwelijk al gemeenschappelijke goederen, schulden en/of vermogen gemeenschappelijk hebben opgebouwd vallen deze standaard ook in de beperkte gemeenschap van goederen. De eigendomsverhouding van de voorhuwelijkse bezittingen worden door het huwelijk gelijk gemaakt. Dit geld ook voor de eventuele voorhuwelijkse schulden. Mocht je hiervan af willen wijken.  Zul je voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten opstellen. Indien je wel in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen, of een andere regeling wilt treffen, is dat mogelijk. In dat geval kun je dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.

De nieuwe situatie voor ondernemers 

Volgens het nieuwe wetsartikel vallen ondernemingen buiten de algehele gemeenschap van goederen. Voor de geleverde arbeid, vaardigheden en kennis moet dan wel een redelijke vergoeding plaatsvinden aan deze gemeenschap. Welke je echtgenoot voor de onderneming heeft aangewend. Het is door de wetgever niet vastgelegd wat die redelijke vergoeding precies inhoudt. Voor echtgenoten met een onderneming blijft het belangrijk om in ieders geval een gedegen administratie bij te houden. En onderling vast te leggen wat ze beschouwen als een redelijke vergoeding aan de gemeenschap. Wordt een onderneming ten tijde van het huwelijk opgericht? Dan zal deze automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen gaan vallen. Tenzij er alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Net zoals in de huidige situatie, blijft het voor ondernemers natuurlijk mogelijk, om voorafgaande aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. De echtgenoten kunnen dan zelf bepalen hoe ze bij een eventuele echtscheiding om willen gaan met de verdeling van het ondernemingsvermogen. Tevens is het mogelijk om de algehele gemeenschap van goederen om te zetten naar huwelijkse voorwaarden.

Kortom:

Het blijft van belang om goed na te denken hoe zaken worden geregeld bij een eventuele echtscheiding. Dit geldt zeker in het geval van een onderneming of indien er bijvoorbeeld voorhuwelijkse schulden en/of bezittingen zijn. De beperkte gemeenschap van goederen is in alle gevallen lang niet altijd afdoende.

Voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap goed nadenken over de gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen en een goede afweging maken blijft belangrijk. Zo kun je goede keuzes maken alvorens je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Beperkte gemeenschap van goederen zorgt voor minder vechtscheidingen?

Wellicht worden er drama’s, door onbekende schulden of het onverwacht moeten delen van vermogen, voorkomen. De wijziging in de wet voorkomt dat je door onnadenkendheid opeens de helft van je vermogen verliest. Of opeens eigenaar wordt van de helft van de schulden.

Wij van Scheidingsmediator Drenthe betwijfelen echter of het in de praktijk tot minder vechtscheidingen gaat leiden. Men kan bijvoorbeeld vanuit rancune bij scheiding nog steeds aansturen op een conflict.

Daarnaast durven we het uitvoeren van deze nieuwe wet ter discussie te stellen. Al helemaal indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap langere tijd heeft bestaan. In dat geval blijft het lastig te bepalen wat nu precies privé is en wat gemeenschappelijk. De mogelijkheid om elkaar het lastig te maken blijft bestaan.

Mediation bij scheiding wordt steeds belangrijker. Met behulp van mediation kun je samen met je ex-partner, onder begeleiding van een ervaren mediator, goede en duidelijke afspraken maken.

Lees hier het wetsvoorstel