Beperkte gemeenschap van goederen

Beperkte gemeenschap van goederen?

Is het blind vertrouwen in elkaar of gemakzucht?

In Nederland trouwen nog veruit de meeste mensen in algehele gemeenschap van goederen. Nederland is ook één van de weinige landen nog waar de algehele gemeenschap van goederen het uitgangspunt is, tenzij je voorafgaan aan je huwelijk naar de notaris gaat en huwelijkse voorwaarden opstelt.

Deze situatie gaat echter binnenkort veranderen.

Afgelopen Maart is het wetsvoorstel Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen door de eerste Kamer aangenomen. Indien je vanaf 1 Januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat val je onder dit nieuwe stelsel. voor deze datum blijft het huidige stelsel zo lang gehandhaafd.

Hoe ziet de huidige situatie eruit?

Indien je geen huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap of huwelijk opstelt trouw je standaard in algehele gemeenschap van goederen. Ale bezittingen en schulden welke jullie voor het huwelijk hadden alsmede de ten tijde van het huwelijk opgebouwde schulden en bezittingen vallen in de algehele gemeenschap van goederen en worden daarmee dus gezamenlijk. Bij een scheiding worden in dat geval de schulden en bezittingen bij helfte verdeeld c.q. gedeeld. Een uitzondering hierop zijn erfenissen en schenkingen voorzien van een uitsluitingsclausule.

Het ziet de nieuwe situatie eruit?

Indien je een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat na 1 januari 2018 ontstaat er standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Het voornaamste verschil met de oude situatie zit in het voorhuwelijkse vermogen of de schulden. De schulden of bezittingen die jullie voor het huwelijk hadden blijven privé. Alleen de schulden en/of bezittingen die je tijdens het huwelijk opbouwt worden gezamenlijk en dienen bij een eventuele echtscheiding te worden verdeeld. Eventuele schenkingen en/of erfenissen welke je tijdens het huwelijk ontvangt blijven ook privé.

Indien jullie voor het huwelijk al gemeenschappelijke goederen, schulden en/of vermogen gemeenschappelijk hebben opgebouwd vallen deze standaard ook in de beperkte gemeenschap van goederen. De eigendomsverhouding van de voorhuwelijkse bezittingen worden door het huwelijk gelijk gemaakt, dit geld ook voor de eventuele schulden. Mocht je hiervan af willen wijken dan zul je voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten opstellen. Indien je wel in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen, of een andere regeling treffen, dan kun je dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.

Hoe valt de nieuwe situatie dan uit voor ondernemers? 

Volgens het nieuwe wetsartikel vallen ondernemingen buiten de algehele gemeenschap van goederen. Voor de geleverde arbeid, vaardigheden en kennis moet dan wel een redelijke vergoeding plaatsvinden aan deze gemeenschap die je echtgenoot voor de onderneming heeft aangewend. Het is door de wetgever niet vastgelegd wat die redelijke vergoeding precies inhoudt. Voor echtgenoten met een onderneming blijft het belangrijk om in ieders geval een gedegen administratie bij te houden en onderling vast te leggen wat ze beschouwen als een redelijke vergoeding aan de gemeenschap. Wordt een onderneming ten tijde van het huwelijk opgericht, dan zal deze automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen gaan vallen, tenzij er alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Net zoals in de huidige situatie blijft het voor ondernemers natuurlijk mogelijk om voorafgaande aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. De echtgenoten kunnen dan zelf bepalen hoe ze bij een eventuele echtscheiding om willen gaan met de verdeling van het ondernemingsvermogen.

Kortom:

Het blijft van belang om goed na te denken hoe zaken worden geregeld bij een eventuele echtscheiding. Dit geldt zeker in het geval van een onderneming of indien er bijvoorbeeld voorhuwelijkse schulden en/of bezittingen zijn. De beperkte gemeenschap van goederen is in alle gevallen lang niet altijd afdoende.

Voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap goed nadenken over de gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen en een goede afweging maken blijft belangrijk. Zo kun je goede keuzes maken alvorens je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Worden er door de nieuwe situatie nu meer vechtscheidingen voorkomen?

Wellicht worden er drama’s door onbekende schulden of het onverwacht moeten delen van vermogen voorkomen. De wijziging in de wet voorkomt dat je door onnadenkendheid opeens de helft van je vermogen verliest of opeens eigenaar wordt van de helft van de schulden.

Wij van Scheidingsmediator Drenthe betwijfelen echter of het in de praktijk tot minder vechtscheidingen gaat leiden. Men kan bijvoorbeeld vanuit rancune bij scheiding nog steeds aansturen op een conflict.

Daarnaast durven we het uitvoeren van deze nieuwe wet ter discussie te stellen, helemaal indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap langere tijd heeft geduurd. In dat geval blijft het lastig te bepalen wat nu precies privé is en wat gemeenschappelijk. De mogelijkheid om elkaar het lastig te maken blijft bestaan.

Mediation bij scheiding wordt steeds belangrijker. Met behulp van mediation kun je samen met je ex-partner onder begeleiding van een ervaren mediator goede en duidelijke afspraken maken.

Lees hier het wetsvoorstel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.