Stiefouder

Wanneer ben je nu eigenlijk een stiefouder?

Je bent een stiefouder als je met een vrouw of man huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat welke kinderen heeft uit een eerdere relatie en die op zijn of haar adres ingeschreven staan volgens het GBA. In juridische zin ben je dus geen stiefouder als je gaat samenwonen met een man of vrouw met kinderen uit een vorige relatie of indien de kinderen niet op jullie adres staan ingeschreven volgens het GBA. In die situatie kun je natuurlijk wel in de relationele sfeer een (stief)ouder zijn.

Welke financiële verplichtingen heeft een stiefouder?

Als je met een man of een vrouw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met kinderen uit een eerdere relatie wordt je onderhoudsplichtig voor de in het gezin wonende kinderen.

Deze onderhoudsplicht van de stiefouder vervalt bij echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, de stiefouder hoeft dan geen kinderalimentatie te betalen voor zijn stiefkinderen.

Indien je niet trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat maar gaat samenwonen wordt je in juridische zin niet aangemerkt als stiefouder en heb je geen zorgplicht naar je stiefkinderen.

Wat zegt het Burgerlijk wetboek hierover?

Het BW bepaalt dat je indien je juridisch gezien wordt aangemerkt als stiefouder je gedurende je huwelijk of geregistreerd partnerschap verplicht bent levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn of haar gezin behorende kinderen van zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner.

De onderhoudsplicht bestaat voor de stiefouder alleen indien zijn of haar stiefkinderen tot zijn/haar gezin behoren. Hiermee wordt bedoeld dat de stiefkinderen hoofdzakelijk bij bij de moeder / vader wonen en hun stiefouder.

Bijvoorbeeld: Een vrouw die met de vader trouwt is derhalve geen stiefouder als zijn kinderen maar twee weekenden per maand bij hun vader zijn en de helft van de vakanties.

Actualiteit?

Als stiefouder moet je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bijdragen in het onderhoud van je stiefkind(eren). Dit levert vaak weer discussies op over de hoogte van de kinderalimentatie, er zal dan gekeken moeten worden de bijdrage die de stiefouder moet betalen, voor veel mensen voelt dit echter onrechtvaardig.

In de praktijk betaald de stiefouder meestal al mee voor de stiefkinderen omdat deze in diens gezin leeft en er geen onderscheid wordt gemaakt , denk bijvoorbeeld aan de boodschappen die gehaald worden, deze worden vrijwel altijd gehaald voor het gezin er wordt geen onderscheid gemaakt in boodschappen voor volwassenen, gezamenlijke kinderen en stiefkinderen…indien er in dit geval alimentatie werd betaald door de andere ouder en de kosten van het stiefkind nu opeens door 3 gedeeld moet worden heeft de alimentatie betalende ouder daar financieel voordeel van. Volgens veel mensen kan dit toch niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever.

De laatste tijd gaan er stemmen op in uiteenlopende richtingen. Sommigen vinden dat de onderhoudsplicht voor stiefouders in het geheel moet komen te vervallen. In dat geval blijven enkel de ouders onderhoudsplichtig jegens hun kinderen.

Weer anderen vinden het onderscheid tussen de gehuwde en ongehuwde stiefouder onrechtvaardig.

Nieuw wetsvoorstel

Er ligt op dit moment een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede kamer. In dit voorstel is opgenomen dat de stiefouder geen financiële verplichting meer wordt opgelegd jegens zijn of haar stiefkind. Daarmee wordt dan voorkomen dat indien één van de ouders een nieuwe relatie aangaat en gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat er gelijk een financieel gevolg is voor de stiefouder.

Het wetsvoorstel staat nog in de kinderschoenen. Ook zal het nog wel een tijdje duren alvorens er een nieuwe regeling in de wet is opgenomen. Op dit moment wordt er echter door advocaten al wel een beroep gedaan op dit wetsvoorstel.

De toekomst moet uitwijzen welke kant het op zal gaan.

Lees hier het wetsvoorstel, Wet herziening kinderalimentatie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.