Feestdagen!

Fijne feestdagen? Ook als je gescheiden bent?

Hierbij enkele tips.

Voor de meeste mensen zijn de feestdagen een gezellige tijd. Veel mensen brengen deze dagen door met familie en/of vrienden die hun lief zijn. Maar zijn de feestdagen wel zo gezellig indien je gescheiden bent?

Hierbij enkele tips om de feestdagen goed door te komen:

  • Kijk goed naar jullie afgesproken omgangsregeling en hoe jullie de feestdagen  verdelen. Soms heeft dit tot gevolg dat er erg veel overdrachten zijn tussen de ouders. Probeer dit overzichtelijk te houden, ook voor de kinderen. Voor kinderen is rust en regelmaat erg belangrijk, helemaal als de kinderen nog jong zijn. Overleg vroegtijdig over eventuele aanpassingen in het schema. Kijk daarbij naar hoe jullie de zorg verdelen en hoe er zoveel mogelijk rust ontstaat voor de kinderen. Afhankelijk van hoe de feestdagen vallen kan het ook een optie zijn om beide kerstdagen bij de ene ouder te vieren en oud & nieuw bijvoorbeeld bij de andere ouder. Het jaar daarop zul je dit weer kunnen omwisselen.

  • Maak de afspraken die jullie maken als ouders van jullie kinderen concreet. Ga er niet klakkeloos vanuit dat tradities van families gerespecteerd en gehandhaaft blijven. Als de kinderen toevallig niet bij jou zijn, maak daar dan expliciete afspraken over. Je kunt ook afspraken maken die wat langer dan 1 jaar meegaan mocht dit nog niet in een ouderschapsplan zijn opgenomen. Ook al heeft dat (bijvoorbeeld) tot gevolg dat je kinderen om het jaar met Kerstmis of oud & nieuw niet bij jou zijn. Dat kan natuurlijk vervelend zijn, maar maakt wel duidelijk dat jullie relatie kennelijk niet heeft gewerkt. Indien jullie duidelijke afspraken hebben gemaakt leg deze dan ook vast. Denk hierbij niet alleen aan de verdeling van de kinderen rondom kerst en oud & nieuw maar bijvoorbeeld ook wie er zorgt voor het kerstdiner op school. Zo weet iedereen waar ie aan toe is, ook de kinderen. Dit geeft alleen maar duidelijkheid en rust.
  • Stimuleer de band van je kinderen met de andere ouder. Wees positief over elkaar en wat de kinderen gaan doen bij de ander. Als kinderen weer terug komen toon interesse, probeer je niet negatief uit te laten over de verhalen die je hoort van de kinderen. Ook al is je partner relatie voorbij, jullie ouderrelatie blijft altijd bestaan.
  • Maak op tijd kenbaar dat je wilt overleggen over de verdeling van de zorg tijdens de feestdagen. ook al hebben jullie alles al opgenomen in een mooi ouderschapsplan met goede afspraken. Het is van groot belang om elk jaar weer te overleggen over de invulling van de feestdagen. Vaak is het niet makkelijk om daarover te praten, al helemaal, omdat er vaak met “veel belangen” rekening gehouden moet worden voor je gevoel, zoals opa’s en oma’s, ex-schoonouders, nieuwe schoonouders, nieuwe partners met kinderen die ook een omgangsregeling hebben etc. Dit kan al snel een ingewikkelde en complexe puzzel worden, dit kan gemakkelijk de feestvreugde bederven….begin dus op tijd met jullie overleg…
  • Houd altijd het belang van je kinderen voor ogen en niet alleen je eigen belang. Doe niet alles dubbel….zoals 2 x de verjaardag vieren, 2 x sinterklaas, 2 x kerst met kadootjes, 2 x op vakantie….het kan nogal druk worden voor kinderen in December….Praat hierover en probeer een evenredige verdeling te maken met je ex-partner zodat het zorgt voor minder drukte.