Kindgebonden budget 2015

 

Kindgebonden budget per 1 Januari 2015 en de alleenstaande ouderkop.

Zoals in mijn vorige blog geschreven vinden er per 1 Januari 2015 forse fiscale wijzigingen plaats voor alleenstaande ouders. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor uw situatie?

Ik geef ze in het kort nog even weer:

Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt per 1 januari 2015

De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen (kinderalimentatie) wordt per 1 Januari 2015 afgeschaft. Dit geldt ook voor de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting.

Veranderingen kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar voor de opvoeding. Hoe hoog het bedrag is hangt af van meerdere factoren zoals de leeftijd van het kind en waar je kind woont.

Aanpassingen:

  • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2015 wederom niet aangepast aan de  prijsindex.
  • Voor kinderen tot 16 jaar welke uitwonend zijn vervalt de toets op hun inkomen.
  • Per 1 July 2014 gelden er al geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie.
  • De TOG (tegemoetkoming ouders gehandicapte kinderen) gaat op in de kinderbijslag per 1 Januari 2015.

Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting blijft bestaan.

Veranderingen kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van hun kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget 2015 wijzigt op een aantal punten: Lees meer

Indexering alimentatie 2015

De alimentatie wordt per 1 Januari 2015 verhoogd met 0,8%. De indexering alimentatie geldt voor zowel de kinderalimentatie alsmede de partneralimentatie.

De staatssecretaris van veiligheid en justitie heeft het indexering alimentatie percentage bekend gemaakt waarmee de partner- en kinderalimentatie per 1 Januari 2015 verhoogd dient te worden. Het nieuwe alimentatiebedrag voor 2015 is gemakkelijk uit te rekenen door het maandelijkse alimentatiebedrag van 2014 te vermenigvuldigen met 1,008.

Je hoeft je ex-partner niet op voorhand over de indexering alimentatie van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie aan te schrijven deze geldt automatisch. Het kan raadzaam zijn om je ex-partner wel te attenderen op het nieuwe bedrag.

Indexering alimentatie percentages van de afgelopen jaren:

2015  0,8%

2014  0,9%

2013  1,7%

2012  1,3%

2011  0,9%

2010  2,3%

Wat kun je doen als de indexering alimentatie of alimentatie niet wordt betaald? Lees meer

Kinderalimentatie

Veranderingen kindregelingen per 1 Januari 2015:

Op dit moment zijn er nog 11 kindregelingen, er blijven er echter maar 4 meer bestaan per 1 Januari 2015. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting blijven over. De overige regelingen gaan op in andere regelingen of verdwijnen. Ook de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie, de aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen vervalt per 1 Januari 2015.

Ook veranderen sommige regels rond het kindgebonden budget en de kinderbijslag. De kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting wijzigen niet.

U kunt via deze tool nagaan wat er precies voor u veranderd.

Verandering belastingregels voor ouders, Fiscaal voordeel kinderalimentatie vervalt per 1 januari 2015

De aftrek voor het levensonderhoud van kinderen (kinderalimentatie) wordt per 1 Januari 2015 afgeschaft. Dit geldt ook voor de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting. Lees meer

Ongehuwd uit elkaar?

Ongehuwd  uit elkaar?

Veel mensen wonen tegenwoordig ongehuwd samen. Vaak wordt er samengewoond zonder iets geregeld te hebben zoals bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Bij een relatiebreuk komen echter vaak dezelfde vragen naar voren als die mensen hebben die getrouwd zijn en gaan scheiden. Het gevolg kan zijn dat er gemakkelijk onenigheid ontstaat over bijvoorbeeld de kinderen, de verdeling van de boedel of over bijvoorbeeld het verdelen van vermogen of schulden. Maar ook met een samenlevingscontract kunnen  er gemakkelijk problemen ontstaan.

Als je al besluit om na een tijd van ongehuwd samenwonen uit elkaar te gaan, is dat vaak een emotionele en een onzekere periode. Vaak lopen de emoties al gauw op. Wel moet er van alles worden geregeld. Ook bij het ongehuwd samenwonen en uit elkaar gaan kan Scheidingsmediator Drenthe ondersteuning en hulp bieden voor jullie.

Hebben jullie een samenlevingscontract opgesteld en gaan jullie uit elkaar. Lees eerst eens jullie samenlevingscontract goed door. Wellicht staan er afspraken in die gelden voor na jullie scheiding.

Zonder een samenlevingscontract zijn jullie elkaar wettelijk gezien vrijwel niets verplicht. Indien jullie samen kinderen hebben is de enige verplichting dat de niet verzorgende ouder kinderalimentatie betaald aan de verzorgende ouder.

In deze blog vind je veel informatie en antwoord op vragen die er leven bij ongehuwd samenwonen uit elkaar gaan. Lees meer

Echtscheiding en vakantie buitenland

Echtscheiding en vakantie buitenland?

De vakantie is in volle gang. Hoe zit het nu eigenlijk als je gescheiden bent en je alleen als ouder met je minderjarige kinderen op vakantie wilt naar het buitenland?

Sinds 2012 worden kinderen niet meer bijgeschreven in het paspoort van een ouder. Ongeacht hun leeftijd hebben de kinderen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig indien ze naar het buitenland reizen.

Vanwege de indentificatieplicht hebben kinderen vanaf 14 jaar binnen Nederland een eigen identiteitsbewijs nodig. Ouders die gezamenlijk het gezag voeren over hun kinderen moeten elkaar toestemming verlenen middels een toestemmingsformulier om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelfstandig zonder toestemming van een ouder een eigen indentiteitsbewijs aanvragen. Tot 18 jaar hebben kinderen schriftelijke toestemming nodig van beide ouders om een paspoort aan te vragen.

Wanneer een ouder die het gezag heeft geen toestemming wil verlenen voor de aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart, kun je contact opnemen met de instantie waar je de aanvraag wilt doen. Het is ook mogelijk in deze situatie om vervangende toestemming te vragen aan de kinderrechter bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind onder valt.

Indien je gescheiden bent kan een vakantie soms zomaar problemen geven als je alleen met je kinderen op vakantie wilt gaan. Met name is de kans op problemen aanwezig indien de ouder en de kinderen die op vakantie gaan niet dezelfde achternaam hebben en de reis naar een land gaat buiten het SchengengebiedSommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het ouderlijk gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Echtscheiding en vakantie buitenland?

Bij de grens kan gecontroleerd worden of ouder en de kinderen wel bij elkaar horen. Lees meer

Personen- en familierecht

Wat is er in 2014 veranderd in het familierecht?

De afgelopen tijd zijn er een aantal wetten in werking getreden op het gebied van het personen- en familierecht.

Hierbij een overzicht:

Kinderopvangtoeslag:

De toeslag dient aangevraagd te worden binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderopvang toe gaat. Deze wijziging geldt per 1 januari 2014. Tevens gaat de overheid aan de kosten voor kinderopvang meer bijdragen. De maximumvergoeding per uur gaat omhoog. Voor ouders met een inkomen hoger dan € 47.812,00 gaat de bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren omhoog. Ouders met hogere inkomens kunnen voor het kind met de meeste opvanguren weer een kinderopvangtoeslag ontvangen.

Gezagsregister:

Per 1 April 2014 is het mogelijk dat ouders zelf regelen wie het gezag krijgt over hun kind(eren). Dit is mogelijk door een registratie in het gezagsregister. Tot 1 April kon dit alleen maar worden gedaan middels een testament bij de notaris, de testamentaire voogdij. Lees meer

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

Welke vormen van huwelijkse voorwaarden zijn er?

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden, immers ieder getrouwd stel heeft zijn eigen wensen bij het opstellen ervan. Deze huwelijkse voorwaarden zijn afgestemd op de situatie die op dat moment speelt. Er zijn een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden welke geregeld voorkomen. Deze zullen we kort belichten.

Beperkte gemeenschap

Bij het afspreken van een beperkte gemeenschap is er voor de echtgenoten sprake van een privé deel en een gemeenschappelijk deel. Hierbij kun je keuzes maken dat bijvoorbeeld de woning of anderzins wel in het gemeenschappelijk deel van de beperkte gemeenschap valt.

Koude uitsluiting

Ieder behoudt zijn eigen bezittingen en schulden. Het vermogen en de inkomens worden niet gedeeld. Er is in het geheel geen gemeenschap van goederen. De enige uitzondering die hierop gemaakt kan worden is de verdeling van het pensioen. Lees meer

Gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden

In Nederland trouw je automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij je vantevoren dit anders regelt. Dit betekent dus dat alle bezittingen en schulden van jullie beiden zijn. Bij een eventuele echtscheiding zal alles eerlijk verdeeld moeten worden. ieder heeft recht op de helft van de bezittingen maar ook van de schulden.

Kun je de gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk omzetten naar huwelijkse voorwaarden?

Tijdens het huwelijk kun je de gemeenschap van goederen alsnog laten omzetten naar huwelijkse voorwaarden. In een aantal situaties kan het verstandig zijn om de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld bij het starten van een eigen bedrijf. Ook als je al op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd kun je de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk laten aanpassen.

Lees meer

Verplichte mediation bij echtscheiding?

16000 kinderen hebben ernstig te lijden onder vechtscheiding van hun ouders. Elk jaar komen daar een paar duizend bij. Marc Dullaert vergelijkt de impact van een vechtscheiding bij kinderen met geestelijke kindermishandeling. Kinderen gaan gebukt onder de strijd die de ouders voeren over de hoofden van hun kinderen. De gevolgen voor kinderen zijn verstrekkend, naast verslechterde schoolresultaten kunnen ze zich moeilijker hechten en kunnen slechter relaties aangaan met vrienden en vriendinnen. Ze raken het vertrouwen kwijt in een normale relatie. Er moet nu echt iets gebeuren. Het kabinet kwam met een plan maar dit is veel te vrijblijvend volgens de kinderombudsman. Verplichte mediation en nog veel meer…

Kijk hier naar de uitzending één op één met Sven Kockelman in gesprek met de kinderombudsman

Wat te doen als de indexering over de alimentatie niet wordt betaald?

Ieder jaar wordt de partner- en kinderalimentatie verhoogd met de wettelijke indexering. Voor 1 januari 2014 is deze vastgesteld op 0,9%. U hoeft uw ex-partner niet op voorhand over de indexering aan te schrijven deze geldt automatisch. Wat kunt u doen als uw ex-partner de indexering niet betaald?

U stuurt uw ex-partner natuurlijk eerst een email of briefje om te attenderen op de indexering.

Indien betaling of reactie uitblijft onderneem dan actie.

Lees meer